20) Nahjuksella, Kalmarissa

20) Nahjuksella, Kalmarissa

20. sukukokous pidettiin lauantaina 29.7.2017 Saarijärven Kalmarin Nahjuksella.

Ennen sukujuhlan ja sukukokouksen alkua kokoonnuttiin Saarijärven kirkkopihalla kunniakäynnille sukuyhdistyksen perustaja Vihtori Iso-Aholan (Mikkolanaho) ja hänen puolisonsa haudalle.

Sen jälkeen siirryttiin Kalmariin Nahjukselle, jossa ennen ateriointia rahastonhoitaja Jarmo Iso-Ahola peri ruokailkumaksuna aikuisilta 28 euroa ja alle 12 vuotiailta 10 euroa.

Sukukokoontuminen aloitettiin ruokailulla. Sen jälkeen jatkettiin tilaisuutta sukukokouksella, jossa käsiteltiin yhdistyksen uusien sääntöjen edellyttämät asiat.

Ennen kahvitaukoa otettiin yhteiskuva tilaisuuteen osallistuvista. Kahvitauon jälkeen Eeva-Liisa Reuter kertoi Rauhaniemestä ja sukunsa historiasta. Lopuksi käytiin vapaata keskustelua.

Sukukokouksessa käsitellyt asiat

Viime sukukokouksen (26.7.2014) jälkeen kuolleille yhdistyksen jäsenille pidettiin muistohetki. Huomioitiin myös edellisen sukukokouksen jälkeen syntyneet lapset.

 1. Sukukokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Kalervo Iso-Ahola.
 2. Valittiin tämän sukukokouksen puheenjohtajaksi Kalervo Iso-Ahola, sihteeriksi Eeva-Liisa Reuter ja pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Moisander ja Anni-Maaria Rantala, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijjoina.
 3. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esityslistalla olevat asiat.
 5. Rahastonhoitaja Jarmo Iso-Ahola esitteli tilikausittain vuosien 2014-2016 tilinpäätökset sekä luki toiminnantarkastajien tilinpäätöksestä antaman lausunnon. Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen. Hyväksyttiin vuosien 2014-2016 tilinpäätökset sekä vuosikertomus.
 6. Vahvistettiin vuosien 2014-2016 tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019, tulo- ja menoarvio vuosille 2017-2019 sekä hyväksyttiin kausijäsenmaksun suuruudeksi toimikaudeksi 2017-2019 15 euroa/18 vuotta täyttänyt henkilö.
 8. Hyväksyttiin uusien sääntöjen mukaisesti hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrästä seuraavaa: puheenjohtaja + 8 varsinaista jäsentä, ei varajäseniä.
 9. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Kalervo Iso-Ahola ja varsinaisiksi jäseniksi Raija Ahola, Jarmo Iso-Ahola, Jukka Iso-Ahola, Riikka Iso-Ahola, Virpi Lönnblad, Eeva-Liisa Reuter, Hilkka Sysimäki ja uudeksi jäseneksi Jouko Rikkinen. Hallituksen toimikausi kestää seuraavaan sukukokoukseen 2020 saakka.
 10. Valittiin toiminnantarkastajaksi Lasse Liimatainen ja varahenkilöksi Kari Kemppainen toimikaudeksi 2017-2019.
 11. Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, niin puheenjohtaja päätti kokouksen.