Tilinpäätös 2005-2007

TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.2005 – 31.12.2007

TULOSLASKELMA 2005 2006 2007
Tuotot

Jäsenmaksut
Korot
Ruokamaksut
Muut tuotot

600,00
152,77
925,00

---------
1.677,77

30,00
155,50


---------
185,50


160,57

26,00
---------
186,57

Kulut

Sukukokouskulut
Muut kulut

1.513,09
27,76
---------
1.540,85


0,46
---------
0,46


62,59
---------
62,59

Tilikauden yli-/alijäämä + 136,92 + 185,04 + 123,98

TASE

Vastaavaa

Rahoitusomaisuus
512146
512138
67011180/60815973

54,65
7,09
10.781,18
-----------
10.842,92

84,34
7,09
10.936,53
----------
11.027,96

1.047,90
7,09
10.096,95
----------

Vastattavaa

Oma pääoma

10.842,92
----------
10.842,92

11.027,96
----------
11.027,96

11.151,94
----------