Tilinpäätös 2008-2010

TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.2008 – 31.12.2010

TULOSLASKELMA 2008 2009 2010
Tuotot

Jäsenmaksut
Korot
Ruokamaksut
Muut tuotot

660,00
320,57
1.077,00
15,00
-------------
2.072,57


354,97


-------------
354,97


118,21


-----------
118,21

Kulut

Sukukokouskulut
Muut kulut

2.008,55
40,67
---------------
2.049,22
0,40
---------------
0,40


91,80
-----------
91,80

Tilikauden yli-/alijäämä + 23,35 + 354,57 + 26,41

TASE

Vastaavaa

Rahoitusomaisuus
512146
60815973


758,39
10.416,90
-------------
11.175,29


760,36
10.769,50
-------------
11.529,86


670,47
10.885,50
-------------
11.556,27

Vastattavaa

Oma pääoma

11.175,29
------------
11.175,29

11.529,86
------------
11.529,86

11.556,27
------------
11.556,27